Tanıtım | Yönetim | Tüzük | Üyelik Şartları | Komisyonlar | Görevler | İletişim
 
Ana Sayfa
Haberler
Basın Bültenleri
Sivil Toplum Örgütleri
  Anket
Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ Hakkındaki Görüşleriniz?
Çok memnundum
Memnundum
Memnun değildim
Fikrim Yok
 
Basın Bültenleri
KALKINMANIN YOLU “MARKALAŞMAK”
KALKINMANIN YOLU “MARKALAŞMAK”
 
“Küresel ekonomide sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik yapıya kavuşma ve kalkınma süreci Markalaşmayla temellendirilmeli” diyen Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydemir, bölge ve Erzurum’da bu bilincin yerleştirilmesi gerektiğini bildirdi.
1 Ekim 2007 Pazartesi 

 DOSİAD ARAŞTIRMA SONUÇLARI

DOSİAD Ar-ge’si tarafından yapılan “Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum’da markalaşma seyri” araştırma sonuçlarını açıklayan Aydemir, bölge ve ilde son yıllarda markalaşma eğiliminin önem kazanması ve artış kaydetmesine rağmen, ülke içindeki payın düşük olduğunu, markalaşma bilincinin henüz yeterli güç kazanmadığını ifade etti.

ERZURUM ORTA SIRALARDA

Aydemir, Sanayi Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Erzurum’un iller sıralamasında marka başvuru sayısı bakımından 29’uncu, tescili yapılan marka sayısı bakımından ise 38’inci sırada yer aldığını, bu durumun ildeki ekonomik kalkınma ivmesi düşüklüğünü özetlediğini söyledi.

BÖLGE İLLERİNDE MARKA BİLİNCİ YETERSİZ

Marka başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında doğu Anadolu bölgesi illerinin son sıralarda bulunduğuna işaret eden Aydemir:” eğitimden sağlık sektörüne, turizmden sanayiye kadar her alanda bölge ve il kendi markasını oluşturmak zorundadır. Markaya yöneliş ve çağdaş marka yönetimini gerçekleştirdiğimizde il ve bölgemizde bütün alanlarda kalite ve verimlik artacak, refah düzeyi de artacaktır. “dedi.

YEREL ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Markalaşma için öncelikle il ve bölge kaynaklarının iyi irdelenmesi, özgün ekonomik değer ve potansiyelin belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Aydemir, öncelikle rekabet edilebilir alanlarda markalaşma tercihinin daha doğru olacağını dile getirdi. Aydemir marka oluşumu için üretilen mal ve hizmetlerin kaliteli olması yanında, üretim bölgesi alanındaki halk tarafından benimsenerek desteklenmesinin de mutlak gerekli olduğunun altını çizdi.

KÜRESEL EKONOMİDE DEĞİŞMEZ GERÇEK: MARKAN KADAR KALKINIRSIN

Erzurum’da 1995 ile 2006 yılları arasında yapılan 665 marka başvurusundan 295’i tescil edildi. 12 yılda gerçekleştirilen marka başvurularının yüzde 44’ü onaylandı. Erzurum ülke illeri sırlamasında marka başvurusunda 29, tescili yapılan başvuru sayısı bakımından ise 38’inci sırada yer aldı.

2006’DA 7 PATENT BAŞVURUSU

Erzurum’da 2006 yılında 167 marka başvurusu,7 patent başvurusu, 2 faydalı model ve 4 de endüstriyel tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan bu başvurular sonucunda 66 marka, 2 patent,1 faydalı model ve1 adet de endüstriyel tasarım tescil edildi.

12 YILDA 295 MARKA ÜRETEBİLDİK

1995 ile 2006 yıllarını kapsayan 12 yıllık süreçte Erzurum’dan 665 marka, 14 patent, 4 faydalı model, 8 endüstriyel tasarım başvurusu olduğu açıklandı. Bu dönem içinde 295 marka, 4 patent, 2 faydalı model ve 2 de endüstriyel tasarım tescil edilerek onaylandı.

BÖLGEDE İKİNCİ, TEŞVİKTE 7’İNCİ OLDUK

Erzurum marka başvurusu sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Malatya’dan sonra ikinci durumda bulunuyor. Teşvik kapsamındaki iller marka başvuru sıralamasında Malatya ilk sırada. Bu ili Kütahya, Trabzon, Karaman, Kahramanmaraş ve Rize izliyor. Erzurum marka başvurusunda teşvikli iller sıralamasında yedinci durumda.

TESCİLLİ MARKA LİDERİ RİZE

Doğu Anadolu Bölgesi’nde tescili yapılan marka sayısı çokluğuyla ilk sırada yine Malatya var. Bu ili Elazığ izliyor. Erzurum ise bölge üçüncüsü konumunda bulunuyor. Tescilli marka sayısı çokluğu bakımından Rize 191 tescilli markasıyla birinci. Bu ili Kütahya, Kahramanmaraş ve Malatya izliyor. Erzurum ise 13. sırada yer alıyor,

12 YILLIK SONUÇLAR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü verilerine göre, Erzurum’dan 1995 yılında 19, 1996’da 24, 1997’de18, 1998’de 18, 1999 yılında 45, 2000’de 61, 2001 yılında 46, 2002 yılında 59, 2003 yılında 40, 2004’de 53, 2005 yılında 115, 2006 yılında 167 marka başvurusu yapıldı. 2007 yılının yedi aylık diliminde ise marka başvurusu sayısı 109 olarak kaydedildi.

TESCİLLENEN MARKA SAYISI DÜŞÜK

Türk Patent Enstitüsü verilerinden yapılan hesaplamaya göre, Erzurum’dan yapılan marka başvurularından 1995 yılında 7, 1996 yılında 8, 1997’de 11, 1998’de 13, 1999’da 9, 2000 yılında 20, 2001’de 35, 2002’de 35, 2003’de25, 2004’te 29, 2005’te 37 ve 2006 yılında ise 66’sının tescili yapıldı.

MARKALAŞMA HIZI YAVAŞ

DOSİAD Arge’si tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum’dan yapılan marka başvuruları tescil oranı 1995 yılında yüzde 36, 1996 yılında yüzde 33, 1997 yılında yüzde 61, 1998 yılında yüzde 72.2, 1999 yılında yüzde 20, 2000 yılında yüzde 32.7, 2001 yılında yüzde 76, 2002 yılında yüzde 59.3, 2003 yılında yüzde 62.5, 2004 yılında yüzde 54.7, 2005 yılında yüzde 32.17 ve 2006 yılında ise yüzde 39.5 olarak gerçekleşti.

BÖLGENİN MARKALAŞMA SEYRİ

DOSİAD Arge’since Türk Patent Enstitüsü verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre; Doğu Anadolu Bölgesinin 14 ilinden 1995 yılında 78, 1996’da 132, 1997’de 95, 1998’de 141, 1999’da 261, 200o yılında 192, 2001 yılında 190, 2002 yılında 246, 2003 yılında 254, 2004 yılında 343, 2005 yılında 785, 2006 yılında 861 marka başvurusu yapıldı. Bölgeden bu yılın yedi aylık diliminde yapılan marka başvurusu sayısı ise 586 olarak belirlendi.

DOĞU MARKALAŞMADA SON SIRADA

Bölgeden yapılan marka başvurularının 1995 yılında 29, 1996 yılında 31,1997 yılında 45, 1998 yılında 39, 1999 yılında 74, 2000 yılında 125, 2001 yılında 115, 2002 yılında 113,, 2003 yılında 129, 2004 yılında140, 2005 yılında 225 ve 2006 yılında ise 455’i tescil edilerek onaylandı.

TESCİL ORANI, BAŞVURU SAYISININ YARISI KADAR

Bölgeden yapılan marka başvurularının tescil edilerek onaylanma oranı da 1995 yılında yüzde 37, 1996 yılında yüzde 23.4, 1997 yılında yüzde 47.3, 1998 yılında yüzde 27.6, 1999 yılında yüzde 28.3, 2000 yılında yüzde 65.1, 2001 yılında yüzde 60.5, 2002 yılında yüzde 45.9, 2003 yılında yüzde 50.7, 2004 yılında yüzde 40.8, 2005 yılında yüzde 28.6 ve 2006 yılında da yüzde 52.8 ölçütünde belirlendi.

ERZURUM’UN BÖLGESEL KONUMU

Erzurum’dan yapılan marka başvurularının bölgeden yapılan marka başvurusu içindeki payı 1995 yılında yüzde 24.3, 1996 yılında yüzde18.8, 1997 yılında yüzde18.9, 1998 yılında yüzde 12.7, 1999 yılında yüzde17.2, 2000 yılında yüzde 31.7, 2001 yılında yüzde 24.2, 2002 yılında yüzde 23.9, 2003 yılında yüzde 15.7, 2004 yılında yüzde 15.4, 2005 yılında yüzde 14.6, 2006 yılında yüzde 19.3 ve 2007 yılında ise yüzde 18.6 oldu.

BÖLGE LİDERİ MALATYA

Erzurum’dan gerçekleştirilen ve tescil edilen marka sayısının bölge içindeki oranı 1995’te yüzde 24, 1996’da yüzde 25.8, 1997 yılında yüzde 24.4, 1998 yılında yüzde 33.3, 1999 yılında yüzde 12.1, 2000 yılında yüzde 16, 2001’de yüzde 30.4, 2002’de yüzde 30.9, 2003 döneminde yüzde 19.3, 2004 kesitinde yüzde 20.7, 2005 yılında yüzde 16.4 ve 2006 yılında ise yüzde 14.5 olarak tespit edildi.

BÖLGESEL KALKINMA SORUNU VE MARKA

Kalkınma ve gelişme sorunu yoğunluğu bakımından bölgeler içinde son sırada yer alan Doğu Anadolu markalaşma olgusu hızı bakımından da son sırada kaldı. Bölgeden yapılan marka başvuru toplamı, ülke toplamının 1995’te yüzde 0.6, 1996’da yüzde 0.83, 1997’de yüzde 0.58, 1998 yılında yüzde 0,96, 1999’da yüzde 1.4, 2000’de yüzde 0,92, 2001 yılında yüzde 0.93, 2002’de yüzde 0.86, 2003’te yüzde 0.83, 2004’te yüzde 0.89, 2005’te yüzde 1.60, 2006’da yüzde 1.57 ve 2007 yılında ise yüzde 1.45’inde kaldı.

BÖLGENİN DİĞER BÖLGELERE GÖRE DURUMU

Bölgenin tescil edilen marka toplamının ülke toplamı içindeki oranı ise, 1995 yılında yüzde 0.55, 1996’da yüzde 0.43, 1997’de yüzde 0.46, 1998’de yüzde 0.58, 1999 yılında yüzde 0.59, 2000 yılında yüzde 1.17, 2001 yılında yüzde 1.13, 2002 yılında yüzde 0.83, 2003 yılında yüzde 0.88, 2004 yılında yüzde 0.74, 2005 yılında yüzde 0,83 ve geçtiğimiz yıl ise yüzde 1.31 oldu.

2006 YILINDA MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNAN İLLERİN BAŞVURU SAYILARINA GÖRE SIRALAMASI

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü 2007 Verileri) İller Başvuru Sayısı İSTANBUL 27140 ANKARA 3979 İZMİR 3200 BURSA 2591 KONYA 1900 ANTALYA 1411 GAZİANTEP 1366 ADANA 1002 KOCAELİ 913 MERSİN 852 DENİZLİ 844 KAYSERİ 825 ESKİŞEHİR 637 MANİSA 581 SAMSUN 464 MUĞLA 403 AYDIN 398 SAKARYA 381 BALIKESİR 377 HATAY 325 MALATYA 295 TEKİRDAĞ 247 KÜTAHYA 242 TRABZON 225 AFYON 210 KARAMAN 205 KAHRAMANMARAŞ 202 RİZE 175 ERZURUM 167 TOKAT 155 ŞANLIURFA 152 ELAZIĞ 142 DİYARBAKIR 140 ÇORUM 139 ISPARTA 134 ÇANAKKALE 126 ORDU 119 SİVAS 114 EDİRNE 106 BOLU 100 YALOVA 88 KIRKLARELİ 87 AMASYA 86 MARDİN 83 NEVŞEHİR 82 ZONGULDAK 82 BURDUR 78 ERZİNCAN 74 UŞAK 74 AKSARAY 72 GİRESUN 70 ADIYAMAN 66 VAN 65 OSMANİYE 64 BATMAN 58 DÜZCE 58 KASTAMONU 46 BİLECİK 35 YOZGAT 34 SİNOP 33 BARTIN 33 KIRIKKALE 32 NİĞDE 31 KARS 29 KIRŞEHİR 29 KARABÜK 27 SİİRT 25 ÇANKIRI 24 GÜMÜŞHANE 24 ARTVİN 21 AĞRI 16 BİNGÖL 15 KİLİS 15 MUŞ 14 IĞDIR 12 BİTLİS 11 BAYBURT 10 TUNCELİ 9 HAKKARİ 8 ŞIRNAK 4 ARDAHAN 4 TOPLAM 54712 2006 YILINDA MARKA TESCİL BELGESİ ALMIŞ İLLERİN TESCİL SAYILARINA GÖRE SIRALAMASI (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü 2007 Verileri) İller Tescil Sayısı İSTANBUL 17531 ANKARA 2363 İZMİR 2124 BURSA 1782 KONYA 1184 GAZİANTEP 963 DENİZLİ 658 ADANA 641 ANTALYA 603 KOCAELİ 573 KAYSERİ 488 MERSİN 447 MANİSA 368 ESKİŞEHİR 333 SAKARYA 270 BALIKESİR 267 MUĞLA 229 AYDIN 204 RİZE 191 TEKİRDAĞ 191 KÜTAHYA 174 HATAY 160 SAMSUN 154 AFYON 151 KHRMNMARAŞ 149 MALATYA 127 ÇORUM 117 TRABZON 116 ELAZIĞ 107 KARAMAN 103 SİVAS 98 DİYARBAKIR 93 ŞANLIURFA 91 ISPARTA 83 EDİRNE 80 TOKAT 73 ÇANAKKALE 72 ERZURUM 66 ORDU 62 UŞAK 57 BURDUR 53 MARDİN 51 BOLU 48 YALOVA 48 NEVŞEHİR 46 OSMANİYE 46 KIRKLARELİ 45 AKSARAY 41 DÜZCE 41 VAN 39 KASTAMONU 38

 Yorumlar -  Yorum ekle                           Toplam 0 yorum var.  Tümünü göster

Bu haber henüz yorumlanmamış...

 Kategorideki diğer haberler 
 
  DOĞU ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Adres : Çaykara Caddesi Kırkpınar Apt. No:2/2 ERZURUM Telefon : 0(442) 234 99 97 Faks : 0(442) 234 99 98
 
 
doudounefrmagasin.com