Tanıtım | Yönetim | Tüzük | Üyelik Şartları | Komisyonlar | Görevler | İletişim
 
Ana Sayfa
Haberler
Basın Bültenleri
Sivil Toplum Örgütleri
  Anket
Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ Hakkındaki Görüşleriniz?
Çok memnundum
Memnundum
Memnun değildim
Fikrim Yok
 
   Tanıtım

       Kısa adı DOSİAD olan Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği 1994 yılında, Bölgemiz'de bulunan illere mensup bir grup sanayici ve işadamı tarafından kurulmuştur. Kurucu Başkanlığını Sanayici Hikmet Oral'ın yaptığı DOSİAD, bölge kalkınması ve sanayici ve işadamlarının içinde bulunduğu sosyo ekonomik sorunların halli için çeşitli platformlarda çalışmalar yapmaktadır.

Fonksiyon merkezinin yer aldığı Erzurum başta olmak üzere; Erzincan, Van, Elazığ, Malatya, Kars, Ağrı, Muş, Bingöl, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari, Bayburt ve Tunceli illerini faaliyet sahası olarak tesbit eden DOSİAD, bu illerimizi kalkındırıp, batı standartlarına kavuşturmayı amaç edinmiş; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve DOSİAD Tüzüğünde zikredilen şartlar kapsamında her türlü girişimi başlatmıştır.

Bu anlamda, 9. Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel 1996 yılında Çankaya Köşkünde ziyaret edilmiş, bölgenin sorunları birinci elden kendilerine takdim edilmiştir. Yine dönem dönem başbakan, bakanlar ve diğer yetkili zevat, ziyaret edilerek bölge hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmıştır.

Siyasi ve bürokratik erk'in bölgeye ilgi göstermesi; bölge dışındaki büyük sanayici ve işadamlarının yatırıma davet edilmesi için ciddi çabalar sarfedilmiştir.

Panel ve konferanslar tertip edilerek, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı üzerine derin analizler yapılmasına ön ayak olunmuş, bölge ekonomisinin durumu ve geleceğinin sorgulanmasına katkı sağlanmıştır.

Bölgeler arası gelişme ve kalkınmışlık farklarının giderilmesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınma trendine girebilmesi için, bölgedeki insan, sermaye ve beyin kaynakları etüt edilmiş; bu dinamiklerin insana yatırıma dönüşmesi amacına yönelik teşebbüslere destek olunmuştur.

Bölge halkı ve müteşebbislerince; serbest Piyasa ekonomisinin anlaşılması ve 21. asrın önceliklerinin kavranması için eğitim etkinliklerine özel önem verilmiştir.

Kurucu Başkan Hikmet Oral'ın 16 Haziran 2000 tarihinde vefatı münasebetiyle DOSİAD faaliyetleri bir süre akim kalmış, 2002 yılı Şubat ayında yapılan genel kurulla yeni bir başlangıç yapılmıştır.

Dernek Başkanlığına seçilen işadamı İbrahim Aydemir'in hazırladığı Erzurum'un sosyo ekonomik yapısını irdeleyen ve "Erzurum İçin Vizyon Arayışları" isimli kitabı DOSİAD yayınları arasında neşredilmiş, ardından da, bölge illerinin sosyo ekonomik yapısıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştır.

DOSİAD bu kapsamda, bölge illeri arasında merkezi durum arzeden Erzurum'daki ticaret sektörünü tanıtmak ve sorunlarını aktarmak amacıyla "Erzurum Çarşı Pazar" adını taşıyan yeni bir çalışmayı da tamamlamıştır.

Bölgenin sosyo ekonomik durumu hakkında yapılan araştırma çalışmaları, akademik tezler de DOSİAD tarafından desteklenmektedir.

DOSİAD Sosyal İşler Komisyonu Eğitim Çalışma Gurubu başta olmak üzere dernek bütün birimleriyle çalışmalarında önceliği eğitim'e ve Bölgenin tanıtımına hasretmiş durumdadır.

 
  DOĞU ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Adres : Çaykara Caddesi Kırkpınar Apt. No:2/2 ERZURUM Telefon : 0(442) 234 99 97 Faks : 0(442) 234 99 98
 
 
doudounefrmagasin.com