Tanıtım | Yönetim | Tüzük | Üyelik Şartları | Komisyonlar | Görevler | İletişim
 
Ana Sayfa
Haberler
Basın Bültenleri
Sivil Toplum Örgütleri
  Anket
Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ Hakkındaki Görüşleriniz?
Çok memnundum
Memnundum
Memnun değildim
Fikrim Yok
 
   Üyelik Şartları

 DOSİAD ÜYE KABUL KRİTERLERİ

* Sanayici ve
İşadamı olması,

* DOSİAD Tüzüğünde öngörülen:
- DOSİAD ilke ve amaçlarını kabul etmek,
- DOSİAD Üyelerinin uyduğu iş ahlakı ilkelerini kabul etmek gerekir.

*Yukarıda belirtilen kriterleri yerine getiren aday adayları, Dernek Üye Formunu doldurup, DOSİAD Üyesi iki kişinin referans vermesi ile formu DOSİAD’a gönderir. DOSİAD Yönetim Kurulu, Üye Kabul Komisyonunun olumlu görüşlerini alması durumunda, Yönetim Kurulunca oylanır ve üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.DOSİAD ÜYELERİNİN UYDUĞU
İŞ AHLAKI İLKELERİ

AMAÇLAR:
*
Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak,

*İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,

*İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,

*İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek.

GENEL
İLKELER

DÜRÜSTLÜK:
İş yaşamında, kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar.

Bu ilke, uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

İş yaşamında kişi ve kuruluşlar:

*Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.

* Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.

*Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneği etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.

*
Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

*Ürün ve hizmetlerinin sorumluluğunu taşırlar.

*Yasalar ve uluslar arası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)

Kişi ve kuruluşlar, kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin, tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler.

Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.

Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

HUKUKA SAYGI

Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar.

Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar:

Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.

Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

ÇALIŞMA ORTAMI

*Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikler nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.

*İşyerinde,ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermezler.

 
  DOĞU ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Adres : Çaykara Caddesi Kırkpınar Apt. No:2/2 ERZURUM Telefon : 0(442) 234 99 97 Faks : 0(442) 234 99 98
 
 
doudounefrmagasin.com